nazwisko


nazwisko
Mieć nazwisko
a) «być, stać się znanym, sławnym»: Dziś mają nazwiska, nie wiadomo dlaczego. Znaczą, brylują po pismach, udzielają się w radiu... W. Kowalewski, Powrót.
b) «należeć do znanej rodziny»: (...) ma nazwisko (...) będzie mu łatwiej dostać tę pracę (...). Roz tel 1998.
Wielkie nazwisko zob. wielki 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • nazwisko — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n IIa {{/stl 8}}{{stl 7}} nazwa osobowa, którą noszą osoby należące do jednej rodziny, rodu, dziedziczona zwykle przez dzieci po ojcu lub przejmowana przez żonę od męża; jest to nazwa obowiązkowa i niezmienna : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nazwisko — n II, N. nazwiskokiem; lm D. nazwiskoisk «nazwa rodowa, wspólne dla całej rodziny miano, które dzieci biorą zazwyczaj po ojcu, a żona po mężu» Nazwisko mężowskie, z męża, po mężu. Nazwisko historyczne. Przybrać jakieś nazwisko. Nosić jakieś… …   Słownik języka polskiego

  • mieć nazwisko — {{/stl 13}}{{stl 7}} nosić znane nazwisko, należeć do znanej rodziny; też: być sławnym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Aktorka mająca już nazwisko. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdobyć [zyskać] sobie nazwisko — {{/stl 13}}{{stl 7}} stać się powszechnie szanowanym, sławnym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jako świetny lekarz szybko zdobył nazwisko. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Polish name — A Polish personal name, like names in most European cultures, consists of two main elements: imię , or the given name, followed by nazwisko , or the family name. The usage of personal names in Poland is generally governed (in addition to personal …   Wikipedia

  • Double-barrelled name — In English speaking and some other Western countries, a double barrelled name is a family name with two parts, which may or may not be joined with a hyphen and is also known as a hyphenated name. An example of a hyphenated double barrelled… …   Wikipedia

  • Польское имя — Польские имена, как и имена представителей большинства европейских народов, состоят из двух основных элементов: личного имени (польск. imię) и фамилии (польск. nazwisko). Обычно имя пишут перед фамилией; обратный порядок используется почти… …   Википедия

  • Польские имена — Польские имена, как и имена представителей большинства европейских народов, состоят из двух основных элементов: личного имени (польск. imię) и фамилии (польск. nazwisko). Обычно имя пишут перед фамилией; обратный порядок используется почти… …   Википедия

  • Можаровские — герб Лада …   Википедия

  • przyjąć — dk Xc, przyjąćjmę, przyjąćjmiesz, przyjąćjmij (przyjm), przyjąćjął, przyjąćjęła, przyjąćjęli, przyjąćjęty, przyjąćjąwszy przyjmować ndk IV, przyjąćmuję, przyjąćmujesz, przyjąćmuj, przyjąćował, przyjąćowany 1. «stać się odbiorcą czegoś, wziąć to,… …   Słownik języka polskiego